KENTIXi eriolukorra lahendused

Iga ettevõte peab ajal, mil kehtivad riiklikud kohustuslikud piirangud, mõistma, kuidas tööprotsessi korraldada nii, et kõik nõuded oleksid täidetud. Altas IT pakub ettevõtetele mitmeid lahendusi, mis edendavad turvalist töökeskkonda ja võimaldavad jätkata igapäevast tööd.

KENTIX TI inimvoogu jälgiv andur

Kaasaegne lahendus, mis suudab ühe anduri abil jälgida inimeste voogu, määrata õhukvaliteeti ja 2+2 reegli järgimist. Kohanege eriolukorra reeglitega ning kaitske oma töötajaid ja kliente!

KENTIX SmartXcan temperatuuriandur

Kontaktivaba kehatemperatuuri mõõtmise seade, mis ei vaja lisapersonali palkamist. Mõõtmistulemus tehakse teatavaks visuaalselt ja helisignaaliga 0,6 sekundi jooksul.